Γι’ αυτές τις Iατρικές εξετάσεις δεν θα χρειάζεται να πληρώνετε από εδώ και πέρα

Γνωρίζετε ποιες σημαντικότατες προληπτικές εξετάσεις δεν θα πληρώνετε πλέον από την τσέπη σας; Μία σειρά από εξετάσεις (86 για την ακρίβεια), συμπεριλαμβανομένης και της ψηφιακής μαστογραφίας, που πλήρωναν οι ασφαλισμένοι…

Σίγουρα ένας εμπεριστατωμένος ιατρικός έλεγχος, μπορεί να προβλέψει και να σώσει έναν ασθενή. Ποιές όμως από τις προληπτικές εξετάσεις δεν είναι αναγκαίες; Νέες μελέτες, σύμφωνα με το health.com, δείχνουν ότι…