ΚοινΣΕπ – The Healing Tree – Ηράκλειο

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες: i. Τομέας Εκπαίδευσης 1. Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας 2. Διεξαγωγή ημερίδων με στόχο την…