Σύμφωνα με το women’s health, μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι το στρες και άλλα αρνητικά συναισθήματα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στην κακή σωματική υγεία, σε περισσότερους από 150.000…

Κλινικές και πειραματικές μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία του ενδομήτριου περιβάλλοντος στη σωματική αύξηση, την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά του παιδιού, αλλά και στην υγεία και νοσηρότητα στην ενήλικη ζωή.…