Εγκρίθηκε νέα θεραπεία για τον καρκίνο πνεύμονα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δραστική ουσία durvalumab για τη θεραπεία ασθενών με τοπικά προχωρημένο, μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC).

Μέχρι και το 89% των ασθενών με αυτή τη μορφή καρκίνου εκδηλώνει μεταστάσεις.

Η έγκριση της durvalumab βασίστηκε στα δεδομένα της κλινικής δοκιμής PACIFIC (Φάσης ΙΙΙ), η οποία έδειξε συνολικό όφελος επιβίωσης και επιβίωση χωρίς εξέλιξη άνω των 11 μηνών.

Η απόφαση της ΕΕ επιτρέπει στους γιατρούς να χορηγούν το φάρμακο σε ενήλικες με NSCLC σταδίου ΙΙΙ, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1% των καρκινικών κυττάρων και των οποίων η ασθένεια δεν έχει προχωρήσει μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα και θεραπεία ακτινοβολίας.

Η durvalumab αποτελεί ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα και λειτουργεί ως αναστολέας του σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού PD-1, προκαλώντας την αντίδραση του ανοσοποιητικού μας συστήματος για να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα.

Ο τοπικά προχωρημένος καρκίνος μη-μικροκυταρρικός του πνεύμονα (σταδίου 3) είναι μία από τις συνήθεις μορφές της νόσου και συνδέεται άμεσα με το κάπνισμα. Γενικά, ο μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα αντιπροσωπεύει το 80- 85% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα.

Αυτοί οι καρκίνοι ονομάζονται «μη-μικροκυτταρικοί», επειδή τα κύτταρα που βρίσκονται στον όγκο δεν φαίνονται μικρά κάτω από το μικροσκόπιο, σε αντίθεση με έναν άλλο λιγότερο κοινό τύπο καρκίνου του πνεύμονα που ονομάζεται μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΚΠ), ο οποίος χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος των κυττάρων από τα οποία αποτελείται.

Related Post