ΚοινΣΕπ – Αλκυονίδες – Αθήνα

H Kοιν.Σ.Επ. «Αλκυονίδες» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2015, με έδρα το Χαλάνδρι παρέχει κοινωνική φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και εκπαίδευση σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους και παιδιά τυπικής ανάπτυξης και αποτελείται από επτά άτομα.

Σκοπός μας είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς την κατεύθυνση ανακούφισης και υποστήριξης ομάδων πληθυσμού όπως παιδιά, γέροντες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες σε ορίζοντα κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτισμικό, εκπαιδευτικό και παροχής κοινωνικού έργου που τους αφορά.

Απευθυνόμαστε σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού που χρειάζεται υποστήριξη, φροντίδα και απασχόληση, τα άτομα με αναπηρία, προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών από την διεπιστημονική μας ομάδα, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες αποτελεσματικά.

Ο όρος «ανάπηρος» σύμφωνα με τον ορισμό του Ο.Η.Ε. (1975) αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής, ατομικής ή και κοινωνικής ζωής λόγω κάποιου εκ γενετής ή επίκτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος. Συνεπώς, οι αναπηρίες διακρίνονται σε τέσσερα είδη: κινητικές ή σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές, γνωστικές και συναισθηματικά.

Στόχος μας είναι να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να εξελιχθούν στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή, αλλά και να ενισχυθούν ψυχολογικά οι οικογένειές τους.

Αγ. Βαρβάρας 4, Χαλάνδρι, 15231
Τηλ. +306906715999
E-mail: info@alkyonides.org
http://alkyonides.org

Related Post