ΚοινΣΕπ – Από Κοινού – Αθήνα

Το συνεργατικό εγχείρημα «Από Κοινού» είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας ομάδας ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, της κοινοτικής ενδυνάμωσης, της ψυχοθεραπείας, της έρευνας και των κοινωνικών επιστημών. Προέκυψε από την ανάγκη μας να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια, οργανώνοντας από κοινού την εργασία μας σε ένα μη-καταπιεστικό, μη-ιεραρχικό πλαίσιο.

Ως συλλογικότητα, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο δικό μας τομέα δουλειάς το αναδυόμενο παράδειγμα των συνεργατικών εγχειρημάτων.

Ως ομάδα, αντλούμε από την πείρα, την εκπαίδευση και τις διαφορετικές οπτικές μας προς όφελος των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουμε, αφήνοντας χώρο για τα επιμέρους ενδιαφέροντα και την ανάπτυξή μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Ως επαγγελματίες, αναζητούμε μοντέλα εργασίας που μπορούν να κάνουν την ψυχοθεραπεία και τα προγράμματα κοινοτικής ενδυνάμωσης προσβάσιμα σε περισσότερους ανθρώπους, μην αναπαράγοντας κοινωνικά προνόμια και αίροντας τους αποκλεισμούς (π.χ. το στίγμα, το υψηλό χρηματικό αντίτιμο κ.α.) που τα συνοδεύουν.

Που απευθυνόμαστε:

-Σε πρόσωπα, οικογένειες, ομάδες και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.
-Σε επαγγελματίες (π.χ. ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, κ.α.) ή σε ομάδες επαγγελματιών.
-Σε άτομα ή κοινότητες που επιθυμούν να συμβάλουν σε προγράμματα κοινοτικής ενδυνάμωσης ή/και συμμετοχικής έρευνας δράσης.

Τι παρέχουμε:

Ως συλλογικότητα, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων των οποίων οι φωνές και τα βιώματα αποσιωπούνται. Γι’ αυτό το λόγο, μέσω του τρόπου δουλειάς μας επιδιώκουμε να δίνουμε χώρο σ’ αυτές τις φωνές, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών.

Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες διαβαθμισμένου κόστους, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων και έπειτα από συνεννόηση με τους ανθρώπους που απευθύνονται σ’ εμάς.

-Ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία. Ατομική (παιδιά, έφηβοι/ες, ενήλικες) και ομαδική ψυχοθεραπεία διαφορετικών προσεγγίσεων.
-Κοινωνική ενδυνάμωση και δράσεις. Σχεδιασμός και εκπόνηση κοινοτικών προγραμμάτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση κοινοτήτων ή κοινωνικών ομάδων σε διάφορα θέματα.
-Εκπαιδευτικά σεμινάρια.
-Απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συναφών κλάδων, καθώς και στο ευρύ κοινό.
-Ερευνητικό έργο. Επιστημονικό έργο Από Κοινού, εστιασμένο σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
-Ανάληψη επαγγελματικών μεταφράσεων (αγγλικά-ελληνικά) επιστημονικού έργου που αφορά στους κλάδους κοινωνικών επιστημών και άλλους συναφείς κλάδους.
-Ανάληψη επιστημονικών μελετών ή μέρους τους (π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, δημιουργία βάσης δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων σε SPSS, στατιστική ανάλυση / ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, κλπ.) για λογαριασμό άλλων.
-Επιμέλειες επιστημονικών εργασιών ή συγγραμμάτων στους κλάδους των κοινωνικών επιστημών ή σε συναφείς κλάδους.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Θεοδώρητου Βρεσθένης 9, Αθήνα 117 43, Ελλάδα
apokoinou.cooperative@gmail.com, 2155553805
https://www.facebook.com/apokoinou.cooperative/?ref=page_internal

Related Post