ΚοινΣΕπ – Φοίνικας Φροντίδα Καρκινοπαθών


Κατεβάστε την εφαρμογή μας για Android από το Google Play εδώ


Η  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Φοίνικας» έχει με σκοπό την παροχή δωρεάν και εξατομικευμένης (σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μορφής νόσου) διατροφικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών με στόχο την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσής αυτών σε πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής τους. (link)

Η σίτιση των καρκινοπαθών, καίτοι τυγχάνει σημαντικότατος παράγων βελτίωσης της νόσου και αύξησης του προσδόκιμου ζωής με παράλληλη αύξηση της ποιότητας αυτής που επιφέρει οπωσδήποτε βελτίωση της ψυχολογίας και ανάταση του θυμικού του ασθενούς επιτελείται αποσπασματικά και αποτελεί αυτονόητο εκπόνημα εκ μέρους της οικογένειας προς τον πάσχοντα, γεγονός απαράδεκτο αφού η οικογένεια και γενικά το οικείο περιβάλλον του ασθενούς αποτελείται από μη ειδικό υγειονομικό προσωπικό, με την έννοια ότι σπανίως μεταξύ των συγγενών που συνδράμουν υπάρχουν διαιτολόγοι ιατροί – ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές και άλλοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες.

Ως εκ τούτου, είναι σύνηθες η συχνή υιοθέτηση εξακριβωμένων λανθασμένων διατροφικών οδηγιών με επιβλαβή μέχρι μοιραία αποτελέσματα όπως έλλειψη ειδικής διατροφικής γνώσης, άγνοια θεραπευτικών τεχνικών σίτισης λαμβάνουν χώρα καθημερινά. Επιπλέον σωρεία διαδικτυακών, ορθών ή λανθασμένων αλλά σε κάθε περίπτωση μη ελεγχόμενων κατά κοινή ομολογία πληροφοριών, αποπροσανατολίζουν τους ασθενείς επιδρώντας αρνητικά στην υποστήριξη της υγείας τους.

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπ’ όψη την προαναφερθείσα καθημερινή πρακτική σίτισης των εξω-νοσοκομειακών καρκινοπαθών, φιλοδοξεί, με απόλυτο σεβασμό στον ασθενή, να προχωρήσει στην οργανωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη σίτισή του με επέκταση και στις λοιπές κατηγορίες ασθενών, (καρδιοπαθείς, ανορεκτικοί, ψυχασθενείς κ,α) ενώ παράλληλα επιθυμεί να στοχεύσει και στην εντός πλαισίων άσκηση αυτών από ειδικούς φυσιοθεραπευτές και άλλους.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Δραστηριότητες:

Για την ευόδωση των σκοπών του Η ΚοινΣΕπ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες:

 • Στην ανίχνευση ασθενών που ευρίσκονται ή πιθανόν να ευρίσκονται σε διατροφικό κίνδυνο.

 • Στην συμβουλευτική υποστήριξη ογκολογικών και άλλων ασθενών καθώς και στην απαραίτητη ενημέρωση των φροντιστών.

 • Κατάρτιση σχημάτων σίτισης από του στόματος (p.os), εντερικής και παρεντερικής διατροφής σε όλα τα στάδια της νόσου.

 • Διενέργεια μετρήσεων Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης & Έμμεσης Θερμιδομετρίας για την καταγραφή της σύστασης σώματος και τις ενεργειακές-μεταβολικές ανάγκες του ασθενούς

 • Οργάνωση Συνεδρίων- Ημερίδων – Ενημερωτικών Διαλέξεων, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας για την αξία της διατροφής στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου και άλλων ασθενειών.

 • Διατροφική αντιμετώπιση των ολέθριων παρενεργειών της χήμειο-άκτινο-θεραπείας (ναυτία, αδυναμία, ανορεξία, έμετος, σύνδρομο δυσαπορρόφησης) παρενέργειες απέναντι στις οποίες οι ασθενείς επαφίενται έρμαια

 • Διατροφική αντιμετώπιση καρκινικής καχεξίας – διαρροϊκού συνδρόμου, υποθρεψίας. Διόρθωση διατροφικών ανεπαρκειών.

 • Οργάνωση – λειτουργία προγραμμάτων Διατροφής – Ψυχολογικής/Ψυχιατρικής Υποστήριξης – Αποκατάστασης Καρκινοπαθών αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με Συλλόγους Καρκινοπαθών, Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Παρόχους και Υπηρεσιών Υγείας.

 • Συνταγογράφηση ειδικών σκευασμάτων διατροφής για χρήση από του στόματος, εντερικής-παρεντερικής σίτισης.

 • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην διατροφή ογκολογικών ασθενών.

 • Χρηματοδότηση μετεκπαίδευσης στην ογκολογική διατροφή, επαγγελματιών υγείας, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα – Εκπαιδευτικά Κέντρα της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής.

 • Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ημεδαπής ή/ και Αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην ογκολογική διατροφή.

 • Υποστήριξη-λειτουργία δομών ανακουφιστικής φροντίδας αυτόνομα ή σε συνεργασία με Συλλόγους Καρκινοπαθών, Δημόσιους ή Ιδιωτικού Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας.