ΚοινΣΕπ – Φροντίδα – Πρέβεζας

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως: ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν υπηρεσίες: εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής στέγασης, κοινωνικής σίτισης, παιδικής φροντίδας, μακροχρόνιας φροντίδας , κοινωνικής αρωγής.

Δραστηριότητες:

Για την ευόδωση των σκοπών του Η ΚοινΣΕπ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες:

Υποστήριξη στις επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής προστασίας

Οικιακή φροντίδα καθαρισμού

Προμήθεια ειδών σούπερ μάρκετ

Ατομική υγιεινή και καθαριότητα

Ιατρικά ραντεβού και επίσκεψη στο γιατρό για συνταγογράφηση

Προμήθεια φαρμάκων

Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής

Έλεγχος πίεσης και σακχάρου

Μεταφορά αίματος και ούρων στο μικροβιολόγο

Ανάπτυξη , διοίκηση θεραπευτικών κέντρων.

Ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με την υγεία (π.χ. ευεξία, παχυσαρκία κλπ),

Ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως προγραμμάτων που αφορούν τη λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.

Εφαρμόζει και υλοποιεί προγράμματα, όπως αυτά έχουν καταρτισθεί από τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας.

Επιστημονική ενημέρωση του κοινού και των Αρμοδίων Αρχών, με κάθε τρόπο, όπως με εισηγήσεις, παρεμβάσεις, παραστάσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στις Δικαστικές, Διοικητικές, και άλλες Δημόσιες Αρχές, με σκοπό την προώθηση των στόχων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης,

Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τη δημιουργία ισχυρών ηθικών χαρακτήρων.

Χρησιμοποίηση για τις παραπάνω εκδηλώσεις των δημόσιων και δημοτικών πολιτιστικών, των διαφόρων δήμων όσων και λοιπών περιοχών.

Related Post