ΚοινΣΕπ – Φροντίδα στο Σπίτι Ηράκλειο

Γνωρίστε την ΚοινΣΕπ «Φροντίδα στο Σπίτι» που βοηθά ηλικιωμένους, ΑμεΑ και παιδιά δωρεάν. Η «Φροντίδα στο σπίτι» είναι μια κοινωνική συναιτεριστική που ασχολείται με την φροντίδα ηλικιωμένων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να παραμείνουν τα άτομα, δηλαδή οι ωφελούμενοι, στο οικείο περιβάλλον τους στα σπίτια τους.

Η εταιρία μας έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΕΦΚΑ και υλοποιεί ένα δωρεάν πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Το πρόγραμμα αυτό αφορά τους συνταξιούχους όλων των ταμείων. Φορέας διαχείρισης είναι ο ΕΦΚΑ και μοναδικός πάροχος για το Νομό Ηρακλείου είναι η εταιρία μας. Οι συνταξιούχοι λοιπόν όλων των ταμείων, τελείως ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς να χρεωθούν τίποτα, μπορούν να δικαιωθούν παροχή υπηρεσιών που αφορούν νοσηλεία στο σπίτι, από όλες τις ειδικότητες (νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογενειακούς βοηθούς).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι δικαιούχοι (ωφελούμενοι) του Προγράμματος, που είναι:

Οι συνταξιούχοι λόγω, αναπηρίας όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ΝΑΤ κ.λπ.).

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων;

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι δικαιούχοι κατά την πρώτη εφαρμογή του  προγράμματος, προκειμένου να εγκριθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι:

 • Να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Δηλαδή  πρέπει να υπάρχει αναπηρία 67% και άνω πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα  (ΚΕΠΑ ή άλλο φορέα εφόσον η σχετική απόφαση είναι σε ισχύ).
 • Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Δηλαδή και ο σύζυγος ή το άλλο πρόσωπο να έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το ατομικό εισόδημά του να είναι κάτω των 7.715, 65 € ετησίως.
 • Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας, που προβλέπεται κάθε φορά για την παροχή του ΕΚΑΣ. Το ατομικό αυτό εισόδημα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.715, 65 € και το οικογενειακό στο διπλάσιο.
 • Να μη λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους Φορέα.
 • Να μη διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.

Πως θα συμμετάσχετε στο δωρεάν πρόγραμμα;

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από όλες τις Μονάδες του ΙΚΑΕΤΑΜ (Υποκαταστήματα και Παραρτήματα) και για τους συνταξιούχους όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης  αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ΝΑΤ κ.λπ.) και του Δημοσίου.

Η επικοινωνία γίνεται με δική τους ειδοποίηση, είτε τηλεφωνικά (στο τηλέφωνο: 28103010830) είτε ερχόμενοι στα γραφεία της εταιρίας «ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΣΠΙΤΙ» (Ηροδότου 110, Νέα Αλικαρνασσός).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του «Φροντίδα στο σπίτι»:

«Μπορούμε να τους επισκεφτούμε στο χώρο τους μαζί με άτομα από το προσωπικό μας για πληρέστερη γνωριμία και ανάλυση των υπηρεσιών μας, Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα.

Αφού έρθουμε σε επαφή μαζί τους και μετά από συζήτηση καταλήγουμε πως ακριβώς και με ποιες ειδικότητες θα γίνεται η φροντίδα στο σπίτι ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται.

Οι δομές μας δραστηριοποιούνται σε όλο τον Νομό Ηρακλείου.

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν όλοι διότι το δωρεάν πρόγραμμα αρκεί να το μάθει ο κόσμος και να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση όλων να ενημερώσουμε, να βοηθήσουμε στα έγγραφα και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες.»

Οι υπέυθυνοι:

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΡΓΟΣ: ΠΗΝΕΙΩ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΑΚΗ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΞΥΛΟΥΡΗ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΤΗΣΤΑΚΗ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: EMIL BORISSOV

Related Post