ΚοινΣΕπ – Ψυχής Λόγος – Αθήνα

ΚοινΣΕπ – Ψυχής Λόγος – Αθήνα

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες:

1) Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων ατομικές και ομαδικές συνεδρίες

2) Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία παιδιών & εφήβων ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.

3) Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία σε άτομα με ειδικές ανάγκες, αναξιοπαθούντες, χρήζοντας βοήθειας, άπορους, κοινωνικά ανένταχτους.

4)Στήριξη, ψυχική αποφόρτιση και μείωση του άγχους που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες ληπτών ψυχικής υγείας μέσα από εκδηλώσεις αλληλοϋποστήριξης

5) Σύσταση και λειτουργία εθελοντικής ομάδας ψυχοκοινωνικής στήριξης

6) Συμβουλευτική γονέων

7) Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής φροντίδας κατ οίκον σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

8) Εξειδικευμένες υπηρεσίες Λογοθεραπείας

9) Εξειδικευμένες υπηρεσίες Εργοθεραπείας

10) Εξειδικευμένες υπηρεσίες Παιγνιοθεραπείας

11) Εξειδικευμένες υπηρεσίες για φροντιστηριακή ενίσχυση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

12) Εξειδικευμένες υπηρεσίες Δραματοθεραπείας

13) Εξειδικευμένες υπηρεσίες Μουσικοθεραπείας

14) Εξειδικευμένες υπηρεσίες Εναλλακτικών Θεραπειών

15) Εκπαιδευτικά σεμινάρια Art Therapy (εικαστικά) για παιδιά και ενήλικες

16) Εκπαιδευτικά σεμινάρια Συμβουλευτικής,Ψυχολογίας, Μουσικοθεραπείας, Δραματοθεραπείας, εγκληματολογίας.

17) Διοργάνωση γενικών και Εξ’ Αποστάσεως Σεμιναρίων- Διαλέξεων για καταπολέμησης άγχους και στρες, κατάθλιψης, πένθους, άνοια και μουσικοθεραπεία, ψυχολογία του φύλου, σεμινάρια στήριξης ευπαθών ομάδων πχ. ανάπηρους, ασθενείς κλπ.

18) Διαλέξεις – Σεμινάρια Συμβουλευτικής Γονέων

18) Συμβουλές Επαγγελματικού προσανατολισμού

19) Υπηρεσίες Βιοανάδρασης (χρησιμοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων από το σώμα του ασθενούς για θεραπευτικούς σκοπούς)

20) Διοργάνωση ψυχομετρικών Τεστ

Related Post