Μαστογραφία: Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάει και γιατί

Υπολογίζεται ότι κάθε γυναίκα έχει μία στις δέκα πιθανότητες να εκδηλώσει κάποια στιγμή στη ζωή της καρκίνο του μαστού, εκτός κι αν έχει ισχυρό οικογενειακό ιστορικό, οπότε είναι πολύ περισσότερες.

Το τακτικό τσεκάπ θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθούν οι θάνατοι από καρκίνο του μαστού.

Σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά ευρήματα, αν οι γυναίκες ξεκινούσαν να κάνουν κάθε χρόνο μαστογραφία από την ηλικία των 40, οι θάνατοι από καρκίνο του μαστού θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 40%.

Οι ερευνητές σύγκριναν τα οφέλη από τη διεξαγωγή ετήσιας μαστογραφίας από την ηλικία των 40, ετήσιας μαστογραφίας στις ηλικίες 45-54 και εξέταση δυο φορές το χρόνο, στις ηλικίες 55-79 και 50-74.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η σύσταση για ετήσια εξέταση από την ηλικία των 40 θα οδηγούσε στη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από καρκίνο μαστού, σχεδόν 40%, σε σύγκριση με τη διεξαγωγή μαστογραφίας σε μεγαλύτερες ηλικίες, που θα μείωνε τα κρούσματα από 23% έως 31%.

Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη κινδύνους σχετικούς με την εξέταση, όπως ανάγκη για επιπλέον απεικονιστικές εξετάσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις βιοψία – και τα δυο μπορεί ενδεχομένως να δείξουν απουσία καρκίνου παρά την ύπαρξη ύποπτου ευρήματος σε μαστογραφία.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Elizabeth Kagan Arleo, του New York-Presbyterian Hospital στη Νέα Υόρκη, αν οι γυναίκες ξεκινούν την ετήσια μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών, μακροπρόθεσμα αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, επειδή λιγότερες θα πέθαιναν από καρκίνο στο μαστό.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cancer.

Related Post