Να ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα της απώλειας μνήμης

Απώλεια μνήμης σε ένα βαθμό είναι συνηθισμένη καθώς μεγαλώνουμε, αλλά υπάρχουν άλλα προειδοποιητικά σημάδια που υποδεικνύουν ότι η απώλεια μνήμης κάποιου είναι μεγαλύτερη από αυτήν που σημειώνεται επειδή απλώς μεγαλώνουμε.

Τα παρακάτω προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να αποτελούν αιτία ανησυχίας:

  • Αδυναμία να θυμόμαστε πρόσφατα γεγονότα
  • Δυσκολία να θυμόμαστε μια υποχρέωση χωρίς γραπτή υπενθύμιση
  • Δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών
  • Αδυναμία εκτέλεσης πιο πολύπλοκων δραστηριοτήτων, όπως οδήγηση ή πληρωμή λογαριασμών
  • Να μην έχουμε επίγνωση της απώλειας μνήμης
  • Η φτωχή κρίση
  • Η εμφάνιση σημαντικών αλλαγών στη συμπεριφορά, όπως υπερβολική ανησυχία ή συχνά αισθήματα εκνευρισμού ή καχυποψίας.

Related Post