Όταν ο Καρκίνος θα Εκλείψει


Κατεβάστε την εφαρμογή μας για Android από το Google Play εδώ


 «Μέχρι το έτος 2100 οι πρόοδοι των βασικών ερευνών στη βιολογία μπορεί να επιτρέψουν την πρόληψη του καρκίνου με μέσα που τώρα είναι εντελώς απρόβλεπτα».—The Causes of Cancer.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τη Βιβλική προφητεία, ο καρκίνος θα εκλείψει γρηγορότερα, και σίγουρα «με μέσα που είναι τώρα εντελώς απρόβλεπτα» από τους συγγραφείς του βιβλίου που αναφέρεται πιο πάνω. Γιατί κάνουμε αυτό τον ισχυρισμό;

Επειδή ο Χριστός Ιησούς, που στάλθηκε στη γη πάνω από 1.900 χρόνια πριν, εξουσιοδοτήθηκε να αποκαταστήσει ζωή και υγεία στους ανθρώπους. Σε μια περίπτωση, χωρίς ακόμα να δει τον ασθενή θεράπευσε τον υπηρέτη ενός Ρωμαίου αξιωματικού που ‘έκειτο εν τη οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος’. (Ματθαίος 8:5-13) Σε μια άλλη περίπτωση, θεράπευσε την πεθερά του μαθητή του, του Πέτρου, που έπασχε από πυρετό. Πώς το έκανε αυτό; «Επίασε την χείρα αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και εσηκώθη».—Ματθαίος 8:14-17.

Μια ανάλυση της διακονίας του Ιησού δείχνει ότι γιάτρεψε μια ποικιλία ασθενειών σε ανθρώπους και των δύο φύλων και διάφορων ηλικιών. Γιάτρεψε τους χωλούς, τους ακρωτηριασμένους, τους τυφλούς, τους βωβούς, τους επιληπτικούς, τους παραλητικούς, μια γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία, έναν άντρα με ξηραμμένο χέρι, και έναν άλλο άντρα με οίδημα. Ανέστησε επίσης ανθρώπους. Πώς το έκανε αυτό; Μήπως χρησιμοποίησε κάποιο ειδικό είδος θεραπείας;

Στην πραγματικότητα, δεν ήταν υπνοθεραπεία, ψυχοθεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ιατρικής μορφής. Ούτε έγινε εξαιτίας της προσωπικής σοφίας, γνώσης ή δύναμης του Ιησού. Ήταν θαυματουργική θεραπεία από μια υπερφυσική Πηγή. (Ματθαίος 8:17· Ησαΐας 53:4) Ήταν το πνεύμα και η δύναμη του Πατέρα του που έκαναν τη θεραπεία. Ωστόσο, εφαρμόστηκε μόνο σε μία μειονότητα άρρωστων ανθρώπων της εποχής του Χριστού, και δεν απότρεψε αργότερα το θάνατο εκείνων που είχαν θεραπευτεί. Τότε ποιο σκοπό εξυπηρέτησε αυτό πράγματι;

Οι θεραπείες που έκανε ο Ιησούς κατηύθυναν την προσοχή στη μέρα που όλο το υπάκουο ανθρώπινο γένος θα ωφεληθεί από την αποκατάσταση των θεόδοτων δώρων της υγείας και της ζωής. Έτσι έχουμε την εμπνευσμένη υπόσχεση της Αγίας Γραφής: «Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού [εδώ πάνω στη γη]. . . . και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον διότι τα πρώτα παρήλθον».—Αποκάλυψις 21:3, 4.

Ανάμεσα σ’ αυτά τα προηγούμενα πράγματα που θα παρέλθουν είναι ο καρκίνος, μαζί με τις αιτίες του. Κάτω από την εξουσία της Βασιλικής διακυβέρνησης του Θεού μέσω του Χριστού, οι θανατηφόροι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες θα εξαλειφθούν. Το εξαντλητικό στρες δεν θα υπάρχει, και το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων θα λειτουργεί όπως ήταν σχεδιασμένο να λειτουργεί. Υγιή σώματα θα συνεργάζονται με υγιείς διάνοιες, συγκεντρωμένες πάνω σε αληθινές πνευματικές αξίες.—Ησαΐας 33:24· 35:5, 6.

Μήπως αυτό είναι μια υπερβολή κάτι το απίστευτο; Εντούτοις, όπως δηλώνει η Αγία Γραφή, έχουμε την εγγύηση του Θεού: «Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου· Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. . . . Γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί». (Αποκάλυψις 21:5) Αυτή είναι η ζωντανή ελπίδα που διατηρεί τους Μάρτυρες του Ιεχωβά που υπομένουν τα καταστροφικά αποτελέσματα του καρκίνου, μερικοί ακόμα ως το θάνατο. Γνωρίζουν ότι ο Ιεχωβά Θεός υποσχέθηκε ‘νέους ουρανούς και μια νέα γη’—Ησαΐας 65:17, 18. – https://wol.jw.org/