Η σημασία του ασβεστίου για μια γυναίκα που θηλάζει

Το ασβέστιο είναι ένα πολύτιμο και απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, με κύριο ρόλο τη δημιουργία υγιών οστών και δοντιών και την προστασία της σκελετικής υγείας. Παράλληλα, συμμετέχει και σε άλλες βιολογικές…