ΚοινΣΕπ – Σωματοψυχική Αναγέννηση – Ρόδος

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες: Παροχή δωρεάν Ιατρικής και Φαρμακευτικής Φροντίδας κατ’ οίκον σε ασθενείς με αδυναμία μετακίνησης (ΑΜΕΑ, υπερήλικες, κτλ) καθώς και σε κατοίκους άγονων…

ΚοινΣΕπ – Ο Παιδόκηπος – Ηράκλειο

Θέλοντας να βοηθήσουμε στην τοπική ανάπτυξη και συνοχή δημιουργούμε παιδικό σταθμό μέσω κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στελεχωμένο με γνώστες του αντικειμένου που θα έχει ως στόχο την υποστήριξη των νηπίων στα…

ΚοινΣΕπ – Εν κυήσει – Ηράκλειο

Για την ευόδωση των σκοπών του Η ΚοινΣΕπ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, Η…

ΚοινΣΕπ – Έκφραση Λόγου – Λάρισα

Σκοπός ίδρυσης αυτής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η προαγωγή της αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης, και αναπηρίας, ευπαθών κοινωνικών ομάδων μαθητών, με τις προαναφερόμενες δυσκολίες όπως και δίγλωσσοι μαθητές, μαθητές Ρομά,…

ΚοινΣΕπ – Αυτογνωσία Κύκλος Ψυχής – Αθήνα

Θέλοντας να βοηθήσουμε συμπολίτες μας σε τομείς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και βελτίωσης της προσωπικότητας της ποιότητας ζωής και αντιμετώπισης διάφορων ψυχικών παθήσεων ειδικευμένοι επιστήμονες δημιουργούμε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που…

ΚοινΣΕπ – The Healing Tree – Ηράκλειο

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες: i. Τομέας Εκπαίδευσης 1. Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας 2. Διεξαγωγή ημερίδων με στόχο την…