Τα προβλήματα της όρασης, είτε σοβαρά – είτε όχι εκδηλώνονται με διάφορα συμπτώματα τα οποία εμποδίζουν τους πάσχοντες να βλέπουν καλά. Συνέπεια να παραπονιούνται συνεχώς αφού η καθημερινότητα τους επιβαρύνεται…