μικροσωματίδια

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
ΠΟΥ: Το 99% του πληθυσμού του πλανήτη αναπνέει ακατάλληλο αέρα – Συναγερμός για τις βλάβες στην υγεία που προκαλούν τα μικροσωματίδια

Σχεδόν το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού και συγκεκριμένα το 99%, αναπνέει αέρα που υπερβαίνει τα όρια ποιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και…