Κρίσιμοι παράγοντες είναι η σωματική δραστηριότητα και ο υγιεινός τρόπος ζωής Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του υγιούς σωματικού βάρους και στη διατήρηση αυτού. Είναι πλέον…