Επτά στους δέκα ενήλικες  έχουν πρόβλημα με την σπονδυλική τους στήλη

Επτά στους δέκα ενήλικες, άνω των 65 χρόνων, εμφανίζουν εκφυλιστικές παραμορφωτικές διαταραχές στη σπονδυλική στήλη, οι οποίες αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα οδηγούν σε αναπηρία των κάτω άκρων. Οι παραμορφωτικές διαταραχές…