Πόσο πρέπει να διαρκεί το πλύσιμο των χεριών

Το σχολαστικό και καλό πλύσιμο των χεριών είναι απαραίτητο καθώς τα βρώμικα χέρια αποτελούν βασικό μέσο για να εισέλθουν ιοί και μικρόβια στον οργανισμό.

Πρόκειται για το βασικό μέτρο προστασίας έναντι των ιώσεων και των λοιμώξεων αλλά αυτή η προστατευτική του δράση προϋποθέτει συγκεκριμένη διάρκεια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πλειονότητα των ανθρώπων είτε δεν πλένουν για αρκετή ώρα τα χέρια τους είτε δεν χρησιμοποιούν σαπούν πράγμα το οποίο είναι εξίσουν απαραίτητο και σημαντικό. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων «στοιχειώδους υγιεινής» συμβάλλει στη μετάδοση ασθενειών και στο διογκούμενο πρόβλημα της ανθεκτικότητας των αντιβιοτικών.

Πόση διάρκεια πρέπει να έχει όμως το σωστό πλύσιμο των χεριών ώστε να είναι αποτελεσματικό; Σύμφωνα με τους ειδικούς στον τομέα της υγείας, η διάρκεια του πλυσίματος των χεριών θα πρέπει να είναι περίπου 45 δευτερόλεπτα. Απαραίτητο είναι το ζεστό νερό και το σαπούνι.

Related Post